Odzież, Obuwie
& Akcesoria Sportowe

Informacje o przetwarzaniu danych

Szanowny Kliencie, 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznane się z poniższym dokumentem stanowiącym umowę powierzenia danych osobowych, w którym określamy zasady oraz sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przekazanych przez za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. 
 

§ 1

Dane powierzone takiej jak:

Są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej w momencie składania zamówienia. Dane mogą zostać skasowane na wyraźne życzenie klienta. Zapis z prośbą o skasowanie danych osobowych należy wysłać w formie pisemnej na adres Naszej firmy, koniecznie z odręcznym czytelnym podpisem.

§ 2
§ 3
 
§ 4
  1. Firma "WO-AR" Artur Wójciński przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania postanowień, o których mowa powyżej, ponosi odpowiedzialność na zasadach opisanych w RODO.
  2. Firma "WO-AR" Artur Wójciński ponosi odpowiedzialność za naruszenia umowy powierzenia danych osobowych dokonane przez jego pracowników/współpracowników.
§ 5
  1. Niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta na czas realizacji Umowy lub czynności realizowanych przez Firmę "WO-AR" Artur Wójciński na rzecz Klienta.
  2. Niniejsza Umowa Powierzenia wygasa automatycznie z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy bądź zakończenia świadczenia usług.